” دارند برایم پاپوش می دوزند “

علاوه بر شکنجه الکترونیکی ام
با ارسال امواج از راه دور
دارند برایم پاپوش می دوزند
مزدوران خودفروختهء نظام ظلم و جور و فساد
به دستور وزارتخانه سخیف و تروریستی اطلاعات
دارند برایم پاپوش می دوزند
با دروغهای شیطانی و بی شرمانه فراوان؛
بدون بردن بویی از وجدان
به طمع رسیدن به مال و منال کلان
توطئهء دو به اصطلاح شاعر اجیر شدهء ظاهر الصلاح
با پرونده سازی و لجن پراکنی و دروغ
و با همکاری تنگاتنگشان با ماموران
ولی ماه حقیقت پشت ابر توطئه نمی ماند
و راز این توطئه شیطانی و جنایت پنهان هم
بالاخره فاش خواهد شد.

شاهین میر محمد حسینی
هشتم ژانویه ۲۰۲۰ – آمستردام
پی نوشت: یکی از آنها ترانه سرایی است که مردادماه سال ۱۳۹۸ بر روی اینستاگرام خود به دروغ نوشته بود که ” کار یدی می کنم و ممنوع الخروجم” (و بعد این پستش را پاک کرد)؛ در حالیکه حدود سه سال است در هلند است و بر علیه اینجانب با وزارت اطلاعات همکاری می کند.