چرا تشیع جنازه سلیمانی مورد استقبال جمعیت قابل توجهی قرار گرفت؟ شرکت کنندگان در این مراسم چه کسانی هستند و در فعل و انفعالات سیاسی ـ اجتماعی در کجای صفحه شطرنج مبارزه طبقاتی قرار میگیرند؟ ما باید بتوانیم به این سوالات با اتکا به متد مارکسیستی جوابی مستدل بدهیم تا نبض حداقل بخشی از جامعه بدستمان بیاید.

اول، دروغ جمهوری اسلامی در شرکت “میلیونها نفر” و استفاده از حقه های فیلمبرداری در مورد تهران را به تعداد قابل مشاهده نیم میلیون نفرکاهش دهیم. دوم، فرض بگیریم نیمی از آن جمعیت هم کرایه ای و “ساندیس خور”، بسیجی و پاسدار و نان به نرخ روز خور و اعوان و انصار ج ا و کسانی بودند که بطور مستقیم منافعی در وجود ج ا داشتند. خب هنوز یکربع یک میلیون نفر را داریم که داوطلبانه در تشیع جنازه یک قصاب شرکت کرده است. این رقم چشمگیری نیست اما در شرایط * انقلابی * جاری قابل توجه است.

روانشناسی فردی از نوع “استکهلم سیندرم” متد ارزیابی ما سوسیالیستهای کارگری در برخورد به یک پدیده اجتماعی نیست. پروپاگاندای مذهبی و ناسیونالیستی برای “شهادت سردار”، تعطیل کردن شهر، استفاده ابزاری از سلبریتی ها و مشابه آن برای جلب حمایت مردم تاثیرات محدودی دارند که ما فی البداهه دربسیج نیمی از شرکت کنندگان منظور کردیم. در ضمن اقداماتی نظیر تعطیلات اجباری وتبلیغات مذهبی ـ مازوخیستی شهادت پرستی معمولا تاثیر معکوس دارند، باعث افزایش ترافیک در جاده های شمال کشور و بزن و برقص میشوند، نه شلوغی در خیابانهای تهران.

ارعاب چه؟ من فکر میکنم ترس و وحشت از آینده ای مبهم تر و تاریک تر از آنچه امروز بر جامعه حاکم است بسیار بیشتر از تبلیغات مذهبی و مزخرفات ناسیونالیستی که برای تشیع جنازه این قصاب بکار برده شد تاثیر گذار بود. منظور من از ترس، حضور خیابانی نیروهای سرکوبگرنیست بلکه ترس از خطر “جنگ” و وخامت بیشتر اوضاع است که باعث بسیج بخشی از مردم *برای جلوگیری از آن* شد. اگر پروپاگاندای جمهوری اسلامی تاثیری در بسیج مردم داشت، درست همینجا بود. انداختن ترس در دل مردم که چنان جنگ “جهانی سوم” بپا میکنیم که جنگ های مش قاسم پیش آن یک قل دوقل باشد!

درست همینجا بود که ما سوسیالیستهای کارگری باید قاطعانه رو به توده مردم میگفتیم “نترسید نترسید جنگی در کار نیست” (*)

عباس گویا

نهم ژانویه ۲۰۲۰

***

(*) رجوع کنید به “جمهوری اسلامی و آمریکا منفعتی در براه انداختن جنگ ندارند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)