یکی از نکته های مهم امنیت اینترنت این است که بدانیم که چه میزان از حجم اینترنت را مصرف کرده‌ایم و بتوانیم پهنای باند مصرفی اینترنت را مانیتور کنیم. اگر حجم اینترنت زودتر از زمان معمول یا قابل انتظار ما تمام شود، احتمال این وجود داردکه برنامه‌ای بدون آگاهی ما از پهنای باند بیش‌ از اندازه مصرف می‌کند، حتی می‌تواند یک بدافزار، مانند جاسوس‌افزار، باشد . هر چند احتمال این وجود دارد که شخصی بدون آگاهی ما به شبکه وصل شده، در مقاله «چگونه بفهمیم کسی از Wi-Fi ما استفاده می‌کند یا نه؟ » خواندیم که چگونه می‌توانیم بفهمیم چه کسانی به WiFi منزل یا محل کار وصل شده‌اند. در این مقاله از وب‌سایت امنیت اینترنت کنش‌تک می‌خوانیم که چگونه بدانیم چه میزان از حجم اینترنت را مصرف کرده‌ایم؟

ادامه این مطلب در لینک زیر:

مانیتور پهنای باند مصرفی اینترنت

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)