«واقعیت پیش رو ساده و یک بعدى و آشکار نیست و بدیل‌های گوناگونى را مى‌تواند در دل خود بپروراند. در طول راه، گرایش‌ها و خط مشى‌هاى طبقاتى روشن‌تر ‌خواهند شد٬ اما سوسیالیزم انقلابى ‌نمی‌تواند بدون ایضاح اهداف و اصول و بدون استراتژى و برنامه‌ دنباله‌روى حوادث باشد. اصل مسلم اینکه دست کم بر اساس تجربه انقلاب پیشین‌ می‌دانیم که نباید از دو وظیفه اصلى غفلت کرد: هم دفاع سرسختانه از استقلال اردوى کار در برابر این اپوزیسیون ارتجاعى و هم احتراز از قاطى کردن صفوف انقلاب و ضد-انقلاب. نقطه شروع براى انجام هر دو نیز عمده کردن تکالیف انقلاب و تاکید بر خواست‌ها و مطالبات مترقی توده‌ها ست. نباید اجازه داد  ضد-انقلاب با شعارهاى فریبنده و بى‌محتوا انقلاب را منحرف کند. »

از متن «انقلاب ایران و همسفران ترامپ: بررسى خیزش آبان ماه و اهمیت آن در سیر تحولات انقلابى در ایران»

نوشته تراب ثالث

آذر ۱۳۹۸

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com