نشر آلترناتیو منتشر کرد:
مارکسیسم در هزاره
اثری از : تونی کلیف
برگردان: بهزاد جعفرپور

http://altmag2011.files.wordpress.com/2013/04/marxism_11.pdf

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)