معلمان و بازنشستگان در ادامه سال‌ها اعتراض، اعتصاب، تحصن و تجمع چه در مقابل مجلس و چه دیگر مراکز دولتی در سراسر کشور اگرچه نتوانسته‌اند به بسیاری از مطالبات خود دست یابند اما گام‌های بزرگی بسوی اقدامات مشترک و متشکل را برداشته‌اند. اقدام مشترک شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران و تشکلات بازنشستگان میتواند به اتحاد سراسری طبقه کارگر در نبرد بر علیه مناسبات سرمایه داری در ایران و حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی بطور بنیادی یاری رساند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران در حمایت از تجمع بازنشستگان در مقابل مجلس در تهران و در اعتراض به بودجه پیشنهادی دولت برای آموزش و پرورش در سال۱۳۹۹، و دستمزد به شدت زیر خط فقر، خصوصی سازی آموزش، احکام سنگین برای فعالین صنفی، زندان و تهدید به اخراج و همچنین برای برخورداری از بیمه‌های درمانی کارآمد، تشکل مستقل، آموزش رایگان و مدارس با استاندارد‌های شناخته شده بین المللی با انتشار بیانیه‌ای از همه معلمان خواسته‌اند که در روز دوم دیماه زنگ دوم در کلاس‌ها حاضر نشده و در دفتر مدارس تحصن کنند.

همچنینتشکلاتبازنشستگاندر ادامه اعتراضات خود همه بازنشستگان کشوری را دعوت به اعتراض و تجمع در مقابل مجلس و سازمان برنامه و بودجه در استانهای تهران و البرزو در مقابل استانداری‌ها در بقیه استان‌ها در روز دوم دیماه نموده‌اند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران از تحصن و تجمع معلمان و بازنشستگان در روز دوم دیماه حمایت می‌کند و به سهم خود تلاش می‌کند که حمایت وهمبستگی اتحادیه‌های کارگری وتشکلات جهانی معلمان و بازنشستگان را نسبت به مبارزات معلمان و بازنشستگان ایران جلب کند.

زنده باد اتحاد طبقه کارگر.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۲۰ دسامبر ۲۰۱۹

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com