دکترکمال جعفری یکی از امضا کنندگان بیانیه «استعفای علی خامنه ای و گذار از رژیم جمهوری اسلامی» در فایل صوتی که از زندان وکیل آباد مشهد بیرون داده است، از مردم غیور ایران درخواست کرده که مراسم چهلم شهیدان «راه آزادی» را هر چه باشکوهتر در روزهای پنجم و ششم دیماه ۹۸ در سراسر کشور در خیابانها برگزار کنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)