گفت‌وگوی رضا گوهرزاد از برنامه چالش تلویزیون اندیشه با مهرداد درویش‌پور پیرامون:

نشانه‌شناسی شعارها علیه نئولیبرالیسم در تظاهرات دانشجویی ۱۶ آذر

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)