جنایت کاران اطلاعات سپاە پس از دستگیری و شکنجە جوانان در اعتراض‌های اخیر آن ها را بە شهادت رساندن و پیکر این جوانان را بە داخل سد و رودخانە انداختە اند.

تصاویر : پیکر سه حان باخته دیگر در رودخانەهای اهواز با دست بستە و آثار شکنجە پیدا شد.

طبق اخبار دریافتی از مریوان پیکر چهار شهید نیز در زریبار مریوان است.

همچنین دیروز پیکر چهار جان باخته در سد وحدت سنندج پیدا شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)