انتخابات بادرهای بسته،دورهمی چندفردبنام احزاب،روشنفکران نیم سوز وکورهای بینا!وعدم پراکندگی دراعتراضات آرام با اتحاددربیان شعارحذف اصل ولایت فقیه؛که ولایت فقیه گره کورهرنوع اصلاحات و تحول خواهی وتغییراست!
این ها خلاصه صحبت های من
پیرامون انتخابات ومجلس در برنامه این هفته دیالگوگ بودکه به دعوت دوست وهمکار سابقم در روزنامه سلام،جناب انصافعلی هدایت شرکت کرده وبه سوالات وی پاسخ دادم.
می توانیدآنرادرلینک زیر ببینیدوبشنوید.
بیست و سوم آذرنودوهشت
محمد شوری(نوییسنده و روزنامه نگار)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)