‍‍فراخوان توسط دانشجویان دانشگاههای ایران، پنج دی ماه امسال، سراسر ایران. راھبندان و تجمع غیر متمرکز.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)