چنین روزی در چند سال پیش
۱۷آذر۱۳۷۷
وزیران واجاماشین امضاهای سربازان گمنام
روزنامه کیهان۱۷آذر۱۳۷۷
دری نجف آبادی وزیراطلاعات:
[افرادی که به این وزارتخانه تهمت می زنندوبرخی روزنامه ها که زحمات سربازان گمنام را نادیده می گیرندونقش دستگاه اطلاعاتی وپرسنل خدوم آنرانقش مزاحم می پندارندورشکستگان سیاسی هستندکه می خواهند وزارت اطلاعات درخدمت اغراض سیاسی آن هاباشد.وی کسانی راکه ازسرنادانی وسبک سری یک حادثه کوچک رابهانه جوسازی درمطبوعات علیه دستگاه امنیتی قرارمی دهند،افرادی معلوم الحال وباسابقه خودکه پرونده آنان برای مردم تاحدودی معلوم است وبرخی ازآنان بدیلیل عدم صلاحیت وسوء سابقه درگزینش ها نیز رد شده اند].
پاورقی:
ازهمه وزرای اطلاعات،دری نجف آبادی ضعیف تربن آن هابود!
وزیران واجا[به قول آیت الله منتظری]فقط ماشین امضاء هستند.آن ها ازدانش سیاسی و مدیریتی لازم و اختصاصی مسائل امنیتی بهره ای ندارند.آن هابدلیل مجتهد بودن و اطلاع از فقه وشرع،برای احکام واعمالی که توسط نیروهای واجا انجام می گیرد،فقط باامضای خود برآن صحت شرعی و مهر تائید می زنند.هیچ وزیری درطول عمرنظام ولایت فقیه در مجلس شورای اسلامی زیرسوال نرفته است. وقتی هاشمی رفسنجانی می خواست علی فلاحیان رابرای وزیرشدن به مجلس معرفی کند، گفت:هیچکس جرات نمی کند با وزارت ایشان مخالفت کند!وزیر اطلاعات همواره باتائید ولی فقیه [دراصل]منصوب می شود.وقتی عامل بودن سربازان گمنام امام زمان،(اعضای رده بالای کادر وزارت اطلاعات)درقتل های زنجیره ای آشکارشد،اطلاعات سپاه-که غیررسمی فعال بود-پس ازاین،به شکل رسمی با عنوان[سازمان اطلاعات سپاه] علنا واردفاز عملیاتی می شود. اکنون به جای واژه سربازان گمنام،ازواژه پاسداران گمنام استفاده می شود.همزمان با تاسیس سپاه،واحداطلاعات آن نیز فعال شد.که ابتدامحسن رضایی وسپس مرتضی رضایی (فعلااز مشاورین رهبروازنیروهای پنهان دولت سایه)رئیس آن بود.درحال حاضروپس ازمساله دارشدن وزارت اطلاعات درماجرای قتل های زنجیره ای،خامنه ای با سازمان اطلاعات سپاه اقدامات و عملیات های آن را رهبری می کند،ولی در مقام پاسخگویی این ماشین امضا یا همان وزیر اطلاعات است که باید به مجلس (بطورفرمایشی)پاسخ دهد! هفدهم آذرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com