این مقاله درباره آسیب‌پذیری‌ای به نام Simjacker است. احتمال این وجود دارد که در دو سال گذشته از سیم‌جکر برای جاسوسی در کشورهای مختلفی استفاده شده باشد. 

ادامه این مقاله در لینک زیر:

حمله سیم‌جکر چگونه کار می‌کند؟

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)