چنین روزی در چند سال پیش
۱۴آذر۱۳۷۲
«حریم»همچنان «محفوظ»است!
مجله گزارش هفته،۱۴آذر ۱۳۷۲:
تاهنگامی که«حریم»دزدان بیت المال ومسئولین فاسددولتی در کشورما«محفوظ»وخالی ازهر گونه تعرضی است،دزدی وغارت بیت المال نه تنها ادامه خواهد داشت،بلکه روزبه روزبرشدَّت و حِدَّت آن نیزافزوده خواهدشد. هفته قبل روزنامه ها خبرازیک دزدی کلان درسطح مدیران رده ی بالای بانک تجارت دادندوبه رغم اعلام این خبر،روابط عمومی بانک مرکزی ونیزمسئولین عالی رتبه بانک تجارت،ازپاسخگویی در مورد این سرقت خودداری کردند.ظاهرا پرونده این سرقت کلان،همچون موارد مشابه دیگر، به صورتی محرمانه وبدون اطلاع مردم،وباصدور احکام مجازاتی خفبف خاتمه خواهد یافت وکسی از اسم و رسم این دزدان اطلاعی کسب نخواهدکرد.اماکیست که ندانداین شیوه های مسالمت جویانه وملایم تنهاسبب بسط و گسترش فسادمالی در سازمان های دولتی کشور خواهدشد. متاسفانه هم اکنون به جایی رسیده ایم که «فسادمالی» در حال نهادینه شدن درسازمانه های دولتی است وکم وبیش همچون یک«اصل»ویک «موضوع»کاملا عادی وحتی«مشروع»پذیرفته شده است».
پاورقی:
اکنون درسال،۹۸ربع قرن بعد، فساد درسلسله مراتب ازبالا تا پائین سیستماتیک شده و«حریم» البته «محفوظ»است!
در سال ۹۸،کسانی می خواهند با فساد مبارزه کنند که خودشان یا آلوده هستند ویا در مظان اتهام بوده و یا قادر به افشای دانه درشت های اصل(ونه جعلی و قربانی ها) نیستند.
چگونه می توان در نظام ولایت فقیه که قوه قضائیه آن مستقل نیست و از راس تا ذیل آن مطیع محض نهادهای قدرت پنهان و تصمیم گیران اصلی حکومت(دولت سایه)وایضا رهبری هستند،فسادی راکه ریشه دوانده،خشکاند؟و درخت عدالت را کاشت؟آیا در نظام ولایت فیقه شما یک قاضی مستقل را می توانید جستجو کنیدکه بتواند وجرات داشته باشد به مفاسد اقتصادی وسیاسی و غیره، کادر رهبری سپاه پاسداران،بیت رهبری،و راس قوه قضائیه بپردازد؟!
آش که زیاد شور شود برای شیرین کردن کام ملت!! فقط برخی این وسط قربانی می شوند تا این ریشه سرطانی فساد-که بدخیم شده است-به مغز و قلب سرایت نکند و فاتحه نظام خوانده نشود!
فساد اکنون نه صرفا در اقتصاد، بلکه در سیاست نیز راه خود را هموار می بیند وکلاهبرداران سیاسی،مفت سواران سیاسی و ابن الوقت های مذبذب نوکسیه و نوچه این وآن بالا آمده است، تا راس ها وشاه کلید های نظام ولایت فقیه یا در امنیت بمانند و یا بعد از مدتی به عنوان منجی، کاسبکارانه پاپیش بگذارند و دوباره از گُرده ملت سواری بگیرند.نگاه کنید به مدیریت کلان سیاسی واقتصادی وفرهنگی کشور دراین ۴۰سال،اصلا تکان نخورده واین افراددائم در قدرت در چرخش هستند.آب زلال هم که یک مدت یکحا راکد بماند می گَنددولجن شده و بوی تعفن خواهد داد!
چهاردهم آذرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)