برپایه گزارشات مردمی که بدست ما رسیده است، افراد زیر در تیراندازی بسوی مردم مریوان و کشتار جوانان شهر نقش فعال داشته اند.

فرمانده گردان امام علی در مریوان که همزمان با سایر نقاط کشور بهار امسال با هدف سرکوب اعتراضات مردمی تشکیل شده است

“سیروان برزوئی پور” فرمانده گردان امام علی در مریوان

“احمد پناهی”، “آکو” و “سیروان پناهی” برادران احمد پناهی

“سیروان ده ستان”

“مسلم روشن “

“صادق “زله” “یا “صادق قژ لول ” در کوره موسوی
“جه زا “که در ایسنا بنام “جه زا کوردو” مشهور است. در شبرنگ رستوران دارد و بیشتر دولتی ها به آن رستوران رفت و آمد دارند.

هه ژیر برنامه از خانواده جلال برنامه مزدور مشهور جمهوری اسلامی در کردستان

و زانیار برنامه از خانواده جلال برنامه مزدور مشهور جمهوری اسلامی در کردستان

برپایه گزارشات شاهدان عینی “زانیار “و “هه ژیر برنامه” بیشتر از دیگران نقش داشته اند.

و قاتلین دیگری که بتدریج اسامی آنها را منتشر می کنیم.

عکس برخی از این جنایتکاران بدست ما رسیده است. از مردم و جوانان شهر مریوان میخواهیم عکس همه آنها را برایمان بفرستند تا یکجا منتشر کنیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)