چنین روزی در چند سال پیش
۱۲آذر۱۳۵۸
قانون اساسی در زندان ولایت فقیه!
روزنامه جمهوری اسلامی۱۲آذر ۱۳۵۸
اولین روزرفراندوم قانون اساسی با استقبال میلیونی مردم مسلمان و متعهدکشورمان روبروگردید.امت بپاخاسته امروز ودیروزبه پیروی ازرهبری خویش امام خمینی،به پای صتدوق های رای رفتند تامصوبات و سرنوشت قانون اساسی نمایندگان خود را درمجلس خبرگان تعیین کنند.
پاورقی:
اگرفرضاقانون اساسی اول را قابل قبول بدانیم،باتعمیم آن در سال۱۳۶۸،بیش از۳۰سال است که قانون اساسی درزندان ولایت فقیه درحبس است!
حکایت وجوداصل ولایت فقیه در قانون اساسی،حکایت یک قطره زهریاخون دریک لیوان آب زلال و خوردنی است که دیگرنمی شود آنرا نوشید!
طبق اصل۱۷۷که به قانون اساسی دوم اضافه شد،حتی تغییر و تعمیر یا تعمیم قانون اساسی هم تقریبا غیرممکن شد و فقط با تائید ولایت مطلقه فقیه ممکن است!
اولین گام برای اصلاحات ساختاری و بدون انقلاب و خشونت،هدایت مردم به درخواست برای تغییرقانون اساسی باید باشد.
تنهایک قاون اساسی بدون اصل ولایت فقیه راه رابرای اصلاحات باز می کند و بدون انجام آن اصلاحات کور و هرنوع فعالیتی از ناحیه احزاب باصطلاح اصلاح طلب صرفا فریب و غش در معامله است!
دوازدهم آذرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com