ما تنها نیستیم و در موجی جهانی و با حفظ تفاوت های منطقه ای در کنار عراق و شیلی و لبنان و هنگ کنگ و بولیوی و …رو به سوی تغییر نهاده ایم.
سرنوشت ما نه در دست سلطنت است, و نه مجاهدین و نه امریکا یا روسیه.
ما سرنوشتمان را در مشتمان گرفته ایم.

#ایران_ینتفض #عراق_ینتفض #لبنان_ینتفض

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)