قیام اخیر در ایران و نتایج و ثمرات آن

تفاوت رادیکالیزم موجود در این قیام و قیامهای قبلی آنقدر آشکار بود که حتی سران حکومت, آنرا جنگ جهانی بر علیه حکومت معرفی کردند.
باید اذعان کنم, برای من و ما که سالیان سال با این حکومت در نبرد بودیم, در این حد رادیکالیزم در این مرحله از جنبش غیر قابل تصور بود.
هر چند خونهای بسیاری ریخته شد, مبارزین زیادی مجروح یا دستگیر شدند, خانواده های زیادی گرفتار و دردمند شدند, صدمات و خسارات مالی زیادی را حکومت بر مردم تحمیل کرد.
ولی به اعتقاد من, این قیام دستاوردهایی را به ارمغان آورد که به جرأت میتوانم بگویم:
نقطه عطف پیروزی انقلاب خواهد شد.
دیگر این جامعه خاموش شدنی نیست.
این جامعه دیگر فریب نخواهد خورد.
این جامعه سرشار از امید به پیروزی شد.
این جامعه قدرت خودش را باور کرد.
نشان داد که هیچ ترسی از این حکومت ندارند.
این جامعه تکثرگرا است, آزادیخواه است, مذهب را در قدرت نمی خواهد, برابری انسانها را می خواهد, رفاه می خواهد و هیچگونه تبعیضی را تحمل نخواهد کرد.
همچنین, ریزش درون حکومت و فرار آنها افزایش خواهد یافت.
بخشی از نیروهای سرکوب دیگر, یا سرکوب نخواهند کرد و یا به مردم خواهند پیوست.
جنگ گرگها افزایش پیدا خواهد کرد.
سرکوب و خفقان افزایش خواهد یافت.
اما این جامعه دوباره بزودی منفجر میشود.
اما اینبار سازمان یافته تر, منظم تر, مجرب تر, متحدتر و حتی رادیکال تر به میدان خواهد آمد.
مردم راه پیشبرد انقلاب خودشان را پیدا کرده اند.
درود بر شما عزیزان که مصمم شدید تا به این دوران سیاه و تلخ پایان بدهید.
در مقابل شما زنان و مردان مبارز چه در ایران و چه در خارج از ایران , سر تعظیم فرود میاورم.
پیروزی از آن ما است.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com