نیمه شب
شبیخون می‌زند
باد به باغستان
و قتل عام می‌کند
گل‌ها را؛

سپیده ‌دمان اما
خیال شان در من
قد می‌کشد باز؛

نمی‌دانی!
گلستانی دارم
که دیگر
دست هیچ چپاولگری
به گل‌هایش
نمی‌رسد
حتی اگر
زمین و زمان
پاییز شوند.

***********************

#سپیده_قلیان حامی کارگران

#نان_کار_آزادی
#اداره_شورایی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)