صدارت : پیش‌گویی تاریخ فروپاشی رژیم ولایت مطلقه!

 

سوال و جواب رسانه‌گران با وزیر نفت (۱۰بهمن۱۳۹۷) آقای بیژن زنگنه: 

رسانه‌گر:‌ قیمت بنزین را تا کجا افزایش می‌دهید؟

زنگنه : تا جایی که مردم تحمل کنند!!!  

ترجمه فرمایشات آقای  ‘وزیر’ 

دلیل ادامه حیات ولایت مطلقه، انفعال ما مردم و تحمل خشونت‌های این رژیم بوده است.  

دلیل ادامه حیات ولایت مطلقه، عدم اعتماد به نفس فردی، و عدم اعتماد به نفس ملی بوده است. 

ما می‌توانیم برای خود سرنوشت‌های خوب و خوب‌تری را رقم بزنیم.

دلیل ادامه حیات ولایت مطلقه، ترس آسیب‌گون ما از سرنوشت بدتر و بدتر و… بوده است.

دلیل ادامه حیات ولایت مطلقه، باور به اصالت قدرت، و زندانی کردن خود در دینامیسم سلطه‌گر-سلطه‌بر بوده است.

دلیل ادامه حیات ولایت مطلقه، باور ما به دیکتاتوری خوب،… دیکتاتوری صالح،… قدرت خوب،… بوده است.

این رژیم، اصلاح‌شدنی و تحول‌پذیر نیست.

اصولی که این رژیم به آنها گرایش دارد، به جز اصول قدرت و زور و خشونت و فساد و تبعیض و….. نیست.

همه افراد و گروههای آن، سر و ته یک کرباس هستند، و همه، و به خصوص کسانی که در مغزشویی مردم برای زندانی کردن خود بین بد و بدتر و بدتر و بدتر و…..  و رفتن به حوزههای ‘انتخابات’ در رای‌گیری‌های مهندسی شده تلاش کرده‌اند، در واقع در پیشبرد شعار ولی مطلقه فقیه، مبنی بر ‘حفظ نظام از اوجب واجبات است’ با هم مسابقه گذاشته‌اند.

انتظار راه حل از طریق قدرت‌های داخلی، چه به شکل اصلاح‌طلبی، و یا تحول‌طلبی، و یا اصول‌گرایی، و یا….. باعث ادامه حیات این رژیم شده است.

انتظار راه حل از طریق قدرت‌های خارجی، چه به شکل قشون‌کشی و نظامی و جاسوسی و اطلاعاتی و امنیتی و….، و یا به شکل گرفتن امکانات و پول، چه از ترامپ و بوش و ریگان و سایر ریپابلیکن‌ها، و چه از اوباما و کلینتون و کارتر و سایر دموکراتها، و چه توسط دریوزگانی مانند پهلوی=رجوی که سر به آستان آمریکا و اسرائیل و عربستان و…  می‌سایند،… باعث ادامه حیات این رژیم شده است.

مردم ایران در شعار پرشعور خود گفتند:

پشت به قدرت… روی به ملت

پشت به قدرت خارجی

و نیز

پشت به قدرت داخلی

تا وقتی مردم منفعل هستند و به تجاوزات به حقوق آنها اعتراض نمی‌کنند، رژیم ولایت مطلقه، به خشونت‌های اقتصادی، و فرهنگی، و اجتماعی، و سیاسی  خود برعلیه مردم ادامه خواهد داد.

اگر اعتراض‌ها به نجاوزات به حقوق زنان،  در اجازه ورود به ورزشگاه، و یا نپوشاندن چند تار مو، و یا…. خلاصه و ناچیز شود،  این رژیم به حیات خود ادامه خواهد داد.

اگر اعتراض‌ها به خشونت‌های اقتصادی، در پرداخت مواجب معوقه کارگران، و یا پایین آوردن قیمت بنزین، و یا…. خلاصه و ناچیز شود،  این رژیم به حیات خود ادامه خواهد داد.

اگر خواهان استقرار، و استمرار، و پیشبرد مردم‌سالاری هستیم، باید برای احقاق حقوق، ایستادگی کنیم، و با تشکیل هسته‌های مردمی حقوق‌مدار، و ادامه مشارکت در جنبش خودجوش مردمی، و تلاش برای هرجه فراگیرتر کردن آن. کوشا باشیم.

اگر ما مردم و هر بیشتر از همه ما مردم، هر کدام  به سهم خود، به نوبه خود، و  به….  و هرکدام از ما به سلیقه و توان و هنر و… خود،…. هرگاه  به هر حقی از حقوق هر  کسی، در هر مکانی، و در  هر زمانی تجاوز شد،  به اعتراض برخیزیم، اسلحه در دست سرکوب‌گر، بی‌اثر خواهد شد و ایران و ایرانی، شاهد گذاری خشونت‌زدا، از استبداد ولایت مطلقه، به مردم‌سالاری و ولایت جمهور مردم خواهد رسید. 

  • یادمان نرود که مردم مصر از همان ابتدای بهار عرب، خواهان رفتن حسنی مبارک بودند و  شعار آنها  ’ارحل‘  بود. بدین ترتیب، حسنی مبارک در عرض ۱۸روز، سرنگون شد.  مردم توانستند سرنوشت مشابهی با همین روش، در تونس در ۱۰روز،  و در الجزایر در ۲ماه،  در سودان در ۴ماه، در بولیوی ۳هفته، و در لبنان در ۱۳ روز  برای خود رقم بزنند. خارج از منطقه، مردم فیلیپین در سال۱۹۸۶، و مردم گرجستان در سال۲۰۰۳ هم همین موفقیت را در گذار از رژیم حاکم، کسب کردند.
  • افراد قوای سرکوب هم مانند همه انسان‌های دیگر هستند که احساس و وجدان و نیز خوف و ترس و اضطراب و درد معیشت و… دارند، و چه بسیار که این فقط  از بد حادثه است که در آن دستگاه گیر کرده‌اند. توجه به وژدان روانی/روحی/احساسی آنها، کار موفقیت فعالیت‌ها در ساختن سرنوشت بهتر را آسان‌تر می‌کند.
  • اگر افراد قوای سرکوب متقاعد بشوند که این رژیم رفتنی است و اکثر مردم آنها را نمی‌خواهند، و اگر این هم‌وطنان ما،  آغوش مردم را باز ببینند، چه بسا که در هرچه فراگیرتر شدن جنبش خودجوش برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر، نقشی بسیار موثر بازی کنند. تجربه تاریخ به چیزی غیر از این حاکی نیست و دلیلی هم نیست که میهن ما از این قاعده مستثنی باشد.

 

هرچه تعداد بیشتری از همه ما مردم، در این اعتراضات حق‌طلبی شرکت کنیم، این رژیم زودتر فرو خواهد ریخت. 

هرچه تعداد بیشتری از همه ما مردم، در این اعتراضات حق‌طلبی شرکت کنیم، گذار از استبداد و  ولایت مطلقه، به مردم‌سالاری و ولایت حمهور مردم، و برپایی و پویایی و پیشبرد مردم‌سالاری، صلح‌امیزتر و خشونت‌زداتر و سریع‌تر خواهد بود.

علی صدارت

شنبه ۲۵آبان۱۳۹۸ برابر با ۱۶نوامبر۲۰۱۹

https://alisedarat.com/1398/08/26/5326/

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

https://youtu.be/75-F-PJ4qx4

 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

دلیل ادامه حیات ولایت مطلقه، انفعال ما مردم و تحمل خشونت‌های این رژیم بوده است.  

انفعال و بی‌غمی، و سرنوشت افراد منفعل (مانا نیستانی)

دلیل ادامه حیات ولایت مطلقه، عدم اعتماد به نفس فردی، و عدم اعتماد به نفس ملی بوده است. 

ما می‌توانیم برای خود سرنوشت‌های خوب و خوب‌تری را رقم بزنیم.

در دنیا، بن‌بست وجود ندارد. یا راهی خواهم یافت! و یا راهی خواهم ساخت!

دلیل ادامه حیات ولایت مطلقه، ترس آسیب‌گون ما از سرنوشت بدتر و بدتر و… بوده است.

دلیل ادامه حیات ولایت مطلقه، باور به اصالت قدرت، و زندانی کردن خود در دینامیسم سلطه‌گر-سلطه‌بر بوده است.

اعتقاد به اصالت قدرت و اعتیاد به روابط سلطه

دلیل ادامه حیات ولایت مطلقه، باور ما به دیکتاتوری خوب،… دیکتاتوری صالح،… قدرت خوب،… بوده است.

این رژیم، اصلاح‌شدنی و تحول‌پذیر نیست. 

اصولی که این رژیم به آنها گرایش دارد، به جز اصول قدرت و زور و خشونت و فساد و تبعیض و….. نیست.

همه افراد و گروههای آن، سر و ته یک کرباس هستند، و همه، و به خصوص کسانی که در مغزشویی مردم برای زندانی کردن خود بین بد و بدتر و بدتر و بدتر و…..  و رفتن به حوزههای ‘انتخابات’ در رای‌گیری‌های مهندسی شده تلاش کرده‌اند، در واقع در پیشبرد شعار ولی مطلقه فقیه، مبنی بر ‘حفظ نظام از اوجب واجبات است’ با هم مسابقه گذاشته‌اند.

 

شرکت در ‘انتخابات’ در رژیم ولایت مطلقه، با دست خود مشروعیت دادن به رژیم است

انتظار راه حل از طریق قدرت‌های داخلی، چه به شکل اصلاح‌طلبی، و یا تحول‌طلبی، و یا اصول‌گرایی، و یا….. باعث ادامه حیات این رژیم شده است.

انتظار راه حل از طریق قدرت‌های خارجی، چه به شکل قشون‌کشی و نظامی و جاسوسی و اطلاعاتی و امنیتی و….، و یا به شکل گرفتن پول و رادیو و تلوزیون و سایر رسانه‌ها و  امکانات،   و چه از ترامپ و بوش و ریگان و سایر ریپابلیکن‌ها، و چه از اوباما و کلینتون و کارتر و سایر دموکراتها، و چه توسط دریوزگانی مانند پهلوی=رجوی که سر به آستان آمریکا و اسرائیل و عربستان و…  می‌سایند،… باعث ادامه حیات این رژیم شده است.

مردم ایران در شعار پرشعور خود گفتند:

پشت به قدرت… روی به ملت

مشروعیت دادن مردم به مستبد، راز بقای اوست!
مردم از توانایی‌های خود بی‌خبرند

پشت به قدرت خارجی

و نیز

پشت به قدرت داخلی

 تا وقتی مردم منفعل هستند و به تجاوزات به حقوق آنها اعتراض نمی‌کنند، رژیم ولایت مطلقه، به خشونت‌های اقتصادی، و فرهنگی، و اجتماعی، و سیاسی  خود برعلیه مردم ادامه خواهد داد.

اعدام

اگر اعتراض‌ها به نجاوزات به حقوق زنان،  در اجازه ورود به ورزشگاه، و یا نپوشاندن چند تار مو، و یا…. خلاصه و ناچیز شود،  این رژیم به حیات خود ادامه خواهد داد.

خشونت‌زدایی زنان

اگر اعتراض‌ها به خشونت‌های اقتصادی، در پرداخت مواجب معوقه کارگران، و یا پایین آوردن قیمت بنزین، و یا…. خلاصه و ناچیز شود،  این رژیم به حیات خود ادامه خواهد داد.

اگر خواهان استقرار، و استمرار، و پیشبرد مردم‌سالاری هستیم، باید برای احقاق حقوق، ایستادگی کنیم، و با تشکیل هسته‌های مردمی حقوق‌مدار، و ادامه مشارکت در جنبش خودجوش مردمی، و تلاش برای هرجه فراگیرتر کردن آن. کوشا باشیم.

اگر ما مردم و هر بیشتر از همه ما مردم، هر کدام  به سهم خود، به نوبه خود، و  به….  و هرکدام از ما به سلیقه و توان و هنر و… خود،…. هرگاه  به هر حقی از حقوق هر  کسی، در هر مکانی، و در  هر زمانی تجاوز شد،  به اعتراض برخیزیم، اسلحه در دست سرکوب‌گر، بی‌اثر خواهد شد و ایران و ایرانی، شاهد گذاری خشونت‌زدا، از استبداد ولایت مطلقه، به مردم‌سالاری و ولایت جمهور مردم خواهد رسید. 

کتاب قانون اساسی پیشنهادی، حقوق پنجگانه، سند حقوقی دوران گذار

  • یادمان نرود که مردم مصر از همان ابتدای بهار عرب، خواهان رفتن حسنی مبارک بودند و  شعار آنها  ’ارحل‘  بود. بدین ترتیب، حسنی مبارک در عرض ۱۸روز، سرنگون شد.  مردم توانستند سرنوشت مشابهی با همین روش، در تونس در ۱۰روز،  و در الجزایر در ۲ماه،  در سودان در ۴ماه، در بولیوی ۳هفته، و در لبنان در ۱۳ روز  برای خود رقم بزنند. خارج از منطقه، مردم فیلیپین در سال۱۹۸۶، و مردم گرجستان در سال۲۰۰۳ هم همین موفقیت را در گذار از رژیم حاکم، کسب کردند. 

اگر مردم از توانایی‌های خود باخبر بودند، سرنوشتشان بهتر می‌شد

  • افراد قوای سرکوب هم مانند همه انسان‌های دیگر هستند که احساس و وجدان و نیز خوف و ترس و اضطراب و درد معیشت و… دارند، و چه بسیار که این فقط  از بد حادثه است که در آن دستگاه گیر کرده‌اند. توجه به وژدان روانی/روحی/احساسی آنها، کار موفقیت فعالیت‌ها در ساختن سرنوشت بهتر را آسان‌تر می‌کند. 

سواری دادن و مشروعیت دادن مردم به مستبد، راز بقای اوست!
برای گذار از رژیم، یک حداقل لازمی از ما مردم باید از سورای دادن به جنایت‌کار سرپیچی کنیم.

  • اگر افراد قوای سرکوب متقاعد بشوند که این رژیم رفتنی است و اکثر مردم آنها را نمی‌خواهند، و اگر این هم‌وطنان ما،  آغوش مردم را باز ببینند، چه بسا که در هرچه فراگیرتر شدن جنبش خودجوش برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر، نقشی بسیار موثر بازی کنند. تجربه تاریخ به چیزی غیر از این حاکی نیست و دلیلی هم نیست که میهن ما از این قاعده مستثنی باشد.

هرچه تعداد بیشتری از همه ما مردم، در این اعتراضات حق‌طلبی شرکت کنیم، این رژیم زودتر فرو خواهد ریخت. 

هرچه تعداد بیشتری از همه ما مردم، در این اعتراضات حق‌طلبی شرکت کنیم، گذار از استبداد و  ولایت مطلقه، به مردم‌سالاری و ولایت حمهور مردم، و برپایی و پویایی و پیشبرد مردم‌سالاری، صلح‌امیزتر و خشونت‌زداتر و سریع‌تر خواهد بود.

علی صدارت

شنبه ۲۵آبان۱۳۹۸ برابر با ۱۶نوامبر۲۰۱۹

https://youtu.be/75-F-PJ4qx4

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com