طاغی کیست ؟ انسانی که نه می گوید، اما نه گفتن او از سر انکار نفس نیست. او چون به نفس خود می اندیشد، آری می گوید. برده ای که تمام عمر فرمان گذارده، به ناگاه درمی یابد که نمی تواند از فرمان تازه ای اطاعت کند.(آلبر کامو)

انتخابات پرشور را در کف خیابان ها می بینید! «رهبران» حلقه های اولیه را شکل می دهند و واجدین شرایط با زبان آتشین وانگشتان سرخ رای می دهند. خروش فرودستان بر ضد فرادستان، جوشش به ستوه آمدگان! انقلاب اشرار!

در ۳۱ اکتبر وقتی نوشتم ایران آبستن انقلابی توده ای است، احتمالا بسیاری  نیش خندی زدند و در خلوت خود گفتند جوان است و اسیر احساسات!

 گفتم ای فرهیختگان فرصت ناطلب! مردم ایران از اپوزیسیون فیک عبور کرده اند، خود را بیش از این مضحکه عام و خاص نگردانید! بسیاری دستپاچه شدند!

 زمانی که پارادایم تغییر می‌کند: انقلاب یا اصلاح! کدامیک؟ باید وضعیت خود را مشخص کنی. راه میانه ای وجود ندارد! گذار و گریزی نیست.

 در مورد مکاتب انکار گرا از هر دو طیف! دکان های فاشیستی! فقر و فلاکت، فاشیسم را به رسمیت نمی شناسد.

اما آنچه که در حال رخ دادن است فراتر از خواست های اقتصادی و سیاسی است.  تهوع جمعی ناشی از مسمومیت تاریخی! نشانه های قبل از زایمان دردآور!

 بسیار مراقب باشیم دزدان جنین در کمین نشسته اند!

پیشنهادی برای فعالین مستقل در خارج از کشور: نیازی به انتشار پیام و فراخوان و آموزش و تعیین تکلیف برای داخل نیست! آنچه که ضروری است> کنش عینی نمادین! اعلان عزای عمومی! زمین و زمان  را جامه سیاه بپوشانید! از پروفایل و دستبند تا آرم رسانه ها! مراسم یادبود گل های پرپر شده در مقابل سفارت ها! سیاه بازی نه! سوگواری انقلابی!

سخن آخر با دیکتاتور: به دیکتاتور پوشالی چه می توان گفت جز اینکه بترس از روزی که توده های خشمگین به این نتیجه برسند که تنها سلاح مبارزه ، سلاح است! تو اگر نماینده خیری من شر مطلقم!

اینجا دیگر هر بدگمانی باید کنار رود

هر گونه هراسی باید بمیرد (دانته)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com