در خیابان‌های اصلی شهر ماشین های خود را به نشانه ی اعتراض خاموش می کنیم.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)