با رضا علامه زاده، این هنرمند نازنین و دوست داشتنی گفتگو می کردم. بعد از اینکه گپ و گفتمان درباره فعالیت های سینمایی او در تبعید به پایان رسید به من گفت که سال ها پیش برنامه ای را برای رادیوزمانه تهیه کرده با عنوان “دست در دست” و شاید بد نباشد اگر این برنامه یکبار دیگر از طریق تریبون زمانه بازنشر شود؛ آن هم پس از سال ها که از تولید آن می گذرد.

قسمت دوم برنامه رادیویی “دست در دست” را که به موسیقی کوبا اختصاص دارد می توانید از این لینک  بشنوید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)