شماره ۱۱۰ مجله حقوق ما با موضوع محرومیت از تحصیل به خاطر عقیده، منتشر شد.


در این شماره با آرای حسین حق‌مه، وکیل دادگستری؛ سیمین فهندژ، نماینده بهاییان در سازمان ملل متحد؛ شیرین عبادی، حقوق‌دان؛ مهرانگیز کار، حقوق‌دان و محمد میرزاهدی، حقوق‌دان، در مورد محرومیت از حق تحصیل به خاطر عقیده، آشنا خواهید شد. 

سردبیر: مریم غفوری

تحریریه: احسان حسین‌زاده (مشاور حقوقی مجله)، شهرزاد کریمی، علی‌اصغر فریدی و نیلوفر جعفری 

لینک دانلود مجله

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com