نه به امریکا
نه به اردوغان
نه به سعودی
نه به ایران
نه به بعث
نه به برزانی
نه به دکان‌های خبری اسرائیلی که مدافعان مدنی دروغین‌اند
لغو قانون اساسی
تغییر قانون انتخابات
تغییر قانون احزاب
لغو معاهدات صندوق بین المللی پول
اخراج ارتش آمریکا و قواعدش
نفی نفوذ ایران
بیرون راندن ارتش ترکیه
بین المللی کردن مسئله دجله و فرات (محیط زیست)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)