هفتاد درصد  از  پولِ  دنیا، صرفِ اسلحه ، جنگ  و کُشتارِ آدم  می شود.  تا  بیست درصدِ  دیگر از پولِ  دنیا، هزینه ی  نظام هایِ اداری، تشریفاتِ  سیاسی و پُلیسیِ  حکومت هایی  می شود که  همین  بَساطِ  مرگبار  را  بر زمین  چیده اند.  وَ  هشت میلیارد از مردمِ  دیگرِ رویِ زمین  با  ده درصدِ پولِ  دنیا  زندگی می کنند.

امیر سارم

یعنی  پولی  که انسان  به دستِ  رهبرانِ سیاسی، صرفِ  نیرو، مُهمّات  و سلاح هایِ  کُشتارِ انسان  می  کند، نُه  برابرِ  پولی  است  که در تمامِ زمین ،  برایِ آموزش ، سلامت ، تغذیه  و حتّا  تفریحِ  بیشتریانِ  مردمِ دنیا، هزینه می شود و  سیاستمدارانِ حاکم  بر  دنیا، با  درست  نشان دادنِ  سَروریِ اشتباهِشان،  بیشترِ  پولِ  مردمِ زمین را  به  مصرفِ  جنگ هایی  می رسانند  که  خودِ  آنها  با  سیاست هایشان  باعثِ  این  جنگ ها و خرابی ها  شده اند.

که  تمامِ این  نادانی، پُشتِ  ژِست ها،  بَیاناتِ  و زورِ  سیاستمداران ، پنهان  شده است. وَ رهبرانِ  دنیا  در حکومت هایی با  کمترین فِساد  تا  بیشترین فِسادها، با  تمامِ  نیرو می  کوشند  که  مردمِ  دنیا ، از  این ساز و کارِ سیاستِ  دنیا   که  افزون  بر  اینهمه کُشتارِ آدمیان، جای  جایِ  زمین  را آلوده و خراب کرده است، آگاه  نشوند،  یا  اگر  دانستند از قدرتِ  سیاسی   بترسند  یا  اگر  نترسیدند  ، برایِ  دگرگونیِ  این سیاست ها  کاری  از پیش   نبرند.          حکومت هایِ دنیا، هرچه فاسدتر  بیشتر، با  پول  و  قدرتِ  سیاسی ، با سیاست ، دروغ  می  گویند، خرابی   به  بار می آورند  وَ وانمود  می کنند با فکر و برنامه هایِ  درست، به  زمین و مردمِ زمین  خدمت  می کنند. که  اگر  افسونِ  قدرت و  پول   از حکومت و سیاست  برداشته  شود، کمتر کسی  حاضر  است  بدونِ  قدرت ، پول  و امکانِ زورگویی ، فقط  برایِ  خدمت به  مردم، واردِ  سیاست  شود.

که  فقط  کافی است  انسان  از  کشتنِ  انسان  دست  بردارد ، جنگ  از  میان  برود، از خِرَد و سلامت  بار  و این نود درصدِ پولِ دنیا ، صرفِ  آموزش و رِفاه و شادمانی  مردم دنیا  شود،  گرسنگی و  بی خانمانی و  اینهمه  فقر  و  از  همه مهمتر  آنهمه مُصیبت هایِ جنگ و سرکوب، از میان  برود  و در پِیِ آن  با  آزاد شدنِ  نیرویِ فکریِ مردمان  از جنگ و سرکوب و گرفتاری هایِ امروزِ دنیا،  زمین  با سرعتی  شگرف  دگرگون  شود.

سیاستِ  حاکم بر  دنیا، آنچنان  مردمِ  دنیا  را  در  هزارتویِ  جنگ  و گرفتاری  و جِدال هایِ  نافرجامِ  سرمایه داری  و قدرت  انداخته است که،  بیش  از  هشت  میلیارد از انسان هایِ  روی  زمین، در  انواعِ  ستم ها و شُعبده ها،  در فراموشیِ  بی پایانِ  حقیقتِ زندگی، بیشتر بودنِ  خود را نبیینند و از  نیرویِ  عظیمِ  وحدتِ خود  که  می تواند  تمامِ  سیاستِ  دنیا  و حکومت ها  و سازمان هایِ   بی خاصیتی   مانندِ  “سازمانِ ملل” را از ریشه  دگرگون  کند، باخبر  نشوند. که  مردمِ دنیا نتوانند  تسلیم  اراده ی بی نهایت  نیرومند و زندگی بخشِ  زمان  شوند، از قدرت هایِ ناچیزِ سیاسی بترسند،  به  اینهمه  نادانیِ  سیاسی، شک نکنند و سیاستمدارانِ  دنیا را  در سروری و عِیش و فساد و نادانی ، پِی گیریِ  برنامه یِ نابودیِ انسان و زمین،  آسوده  بدارند.

امّا  امروزه  در قرنِ بیست و یکمِ میلادیِ، اینگونه  به نظر می رسد  که  زمان  با  انقلابِ رسانه ها، با  ماهواره، اینترنت، تلفنِ همراه و اینچنین، با  رساندنِ  دنیا  به  این اندازه  از سرعتِ  پخشِ  تصویر ها و خبر هایِ سیاسی، می  خواهد   رهبرانِ  دنیا  را و تمامِ  این برنامه هایِ جنایت بار و  مرگ آفرینِ  سیاسی  را  آنچنان  فاش  و بی ارزش  کند  که  آنها از هر توجیه  و دروغ و سیاست ورزی و نمایشِ تصویرِ جعلی ، ناتوان  شوند.  که  انسان  ببیند و  بشنود و با خبر شود  از  آنچه  حاکمیّتِ  نادانی  بر سرِ انسان و  زمین و  زندگی  آورده است  تا  شاید   اکثریتِ مردم  اراده  کند  و اقلّیتِ  حاکم  بر دنیا را  با  جنگ ها و نادانی ها و خرابی هایش  بر اندازد و  با برنامه ای  نو، سالم  و زندگی بخش،  زمین  را  دگرگون   کند.

  https://t.me/amirsarempoems       امیر سارم  –   کانالِ  تلگرا م:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)