مروجی عظیم و برجسته, که بسیاری از کادرها و فعالین حزب کمونیست ایران، شفافیت نظری و جهت گیری روشن طبقاتی خود را مدیون آموزش های او هستند.
رفیق جعفر در زمره آن رهبرانی است که جنبش کارگری و کمونیستی باید رنج سال ها مبارزه سخت و دشوار را تحمل کند و از سر بگذراند تا کسانی همچون دکتر جعفر را در دامان خود پرورده کند.
رفیق جعفر شفیعی غروب روز هفتم آبان ماه ۱۳۶۶ در حالیکه برای انجام مأموریت تشکیلاتی عازم خارج کشور بود در یک حادثه دلخراش رانندگی جانباخت.
جنانباختن رفیق جعفر ضایعه بزرگ و جبران ناپذیری برای حزب کمونیست ایران و سازمان کردستان آن- کومه له بود.
یاد و خاطره عزیز این رهبر خستگی ناپذیر جنبش انقلابی کردستان و چهره سرشناش جنبش کمونیستی ایران گرامی، و راهش پر رهرو باد.

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)