این سه گرایش سیاسی درهدف حداقلی ضدیت با انقلابیگری خامنه ای و سپاه ،اما هر کدام با خواسته های مختلف در ” روح الله زم ” بوحدت رسیده بودند ، اصلاح طلبان ناراضی و حذف شده با هدف تحت فشار قرار دادن ” بیت خامنه ای و سپاه ” در حد امکان اخبار و اطلاعاتی به ” زم ” میرساندند ، اما قصدشان باجگیری ، قصد سلطنت طلبان تحریک اقشار متوسط و حاشیه نشینان به شورش و بقول خودشان ” عبور بدون خشونت از نظام ” ،هدف عربستان ایجاد نا آرامی برای تضعیف و اگر هم ممکن شود سرنگونی ج.ا. بوده است .
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)