” حسن هاشمیان ” تحلیلگری سیاسی که بیشتر از مواضع سیاسی کشورهای عربی حوزه حاشیه خلیج فارس دفاع می کند در مصاحبه با شبکه جهانی ” کلمه ” در تشریح فعالیتهای ” آمد نیوز ” بعد از اینکه بر روی عدد دو میلیون مخاطب ” آمد نیوز ” تاکید می کند و محتوی اخبار این رسانه را تشریح می کند بناگاه می گوید : ” ما به اون مجموعه جمعیتی اطلاعات و اخبار میدادیم که …
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)