لذت النساء 
ضیاء نخشبی (سيد ضيائالدين بدايواني)
۷۵۱ ه.ق

این اثر گویا ترجمه ای از کتاب کوکاشاسترا است که در فارسی عرضه شده است. کتاب به مسایلی در آموزش سکس دگرجنس گرایانه می پردازد. نویسنده در ابتدای اثر متذکر شده است که خواننده که بنابر سیاق کتاب باید یک مرد باشد، اگر مجهز به علم همبستری با زنان نباشد، حکم او حکم بوزینه ای است که از جوز هندی فقط خوردنش را می داند. اما چنین اثری می خواهد «علم» همبستری با زنان را به مردان بیاموزد. البته در مورد چنین علمی برای مخاطب زن خبری نیست. کتاب کمتر به پوزیشن های کنش جنسی می پردازد و بیشتر مشغول به مسایل پزشکی مربوط به سکس است
کتابخانه دانشگاه تهران فصول این اثر را اینگونه آورده است:
۱- در معرفت هيات زنان و شناختن كيفيت ايشان .
۲- ” آب مني و شناختن انزال كه آب از كجا مي آيد.
۳- ” خاصيت زنان .
۴- ” هيات مجامعت .
۵- ” كيفيت رحم [و] شناختن اوقات حمل .
۶- در معرفت اغذيه موافق .
۷- ” ادويه باه .
۸- ” مهيجات شهوت و شناختن ادويه آن .
۹- ” فوايد متفرقه و شناختن احكام سستي .
۱۰- ” ساعات شهوت و شناختن در آن آمده .

(نشريه نسخه هاي خطي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران جلد ۴)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)