لذت النساء 
ضیاء نخشبی (سید ضیائالدین بدایوانی)
۷۵۱ ه.ق

این اثر گویا ترجمه ای از کتاب کوکاشاسترا است که در فارسی عرضه شده است. کتاب به مسایلی در آموزش سکس دگرجنس گرایانه می پردازد. نویسنده در ابتدای اثر متذکر شده است که خواننده که بنابر سیاق کتاب باید یک مرد باشد، اگر مجهز به علم همبستری با زنان نباشد، حکم او حکم بوزینه ای است که از جوز هندی فقط خوردنش را می داند. اما چنین اثری می خواهد «علم» همبستری با زنان را به مردان بیاموزد. البته در مورد چنین علمی برای مخاطب زن خبری نیست. کتاب کمتر به پوزیشن های کنش جنسی می پردازد و بیشتر مشغول به مسایل پزشکی مربوط به سکس است
کتابخانه دانشگاه تهران فصول این اثر را اینگونه آورده است:
۱- در معرفت هیات زنان و شناختن کیفیت ایشان .
۲- ” آب منی و شناختن انزال که آب از کجا می آید.
۳- ” خاصیت زنان .
۴- ” هیات مجامعت .
۵- ” کیفیت رحم [و] شناختن اوقات حمل .
۶- در معرفت اغذیه موافق .
۷- ” ادویه باه .
۸- ” مهیجات شهوت و شناختن ادویه آن .
۹- ” فواید متفرقه و شناختن احکام سستی .
۱۰- ” ساعات شهوت و شناختن در آن آمده .

(نشریه نسخه های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران جلد ۴)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)