فقظ دو یا سه ماه پیش بود که با لاف و گزاف از ملاقات خود با مقامات عالیمقام ” آمریکایی ” داد سخن داده و می گفتند که در ” واشنگتن” بسیار شنیده وبه حال سیاه مردم ایران بر آنچه قرار است بر سر آنان بیاید اشک ( تمساح ) میریختند . ” نوری زاده ” می گفت به گوش خود از مقاماتی که برای مهیج کردن سناریو هم نام آنانرا بزبان نمی آورد شنیده است که قرار است ” همین چند روزه ” به ایران حمله شود
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)