در برنامه «آخرین لحظه»، حسن اعتمادی با شهریار آهی و مهرداد درویش‌پور درباره شورای مدیریت برنامه گذار گفت‌وگو کرده است. در این برنامه از جمله به مسئله  اتنیک‌ها، دو رویکرد جامعه محوری و نخبه گرایی غیر دمکراتیک، چشم‌انداز برنامه‌ی این شورا و اسناد آن پرداخته شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)