طبق اخبار موثق دریافتی در شب سه شنبه ۲ مهرماه ۱۳۹۸ تیم وزارت اطلاعات
با هجوم وحشیانه و همزمان به منزل
سه هنرمند جوان به نامهای رضا پهلوان،بهرام پناهی وافراز انتصاری ضمن
توقیف وسایل شخصی ایشان را دستگیر
به مکان نامعلومی انتفال داده اند .
با گفتگویی که با آقای شب زنده وکیل دادگستری داشتیم مشخص شده که رضا
پهلوان،بهرام پناهی دستگیر شده اند و با قرار بازداشت موقت در بازداشتگاه
وزارت اطلاعات میباشند و دستور جلب آقای افراز انتصاری صادر و تحت پیگرد
!می باشد.و ایشان تا این لحظه موفق به فرار شده است
تلاشهای وکلا برای دسترسی به پرونده تا این لحظه مثمر ثمر نبوده و این سه
هنرمند فعال حقوق بشر به اتهامات جاسوسی برای رژیم متخاصم، اقدام علیه
امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی متهم شده اند که با خطز مجازات اعدام
روبرو میباشند.
همچنین این هنرمندان تا این لحظه با وکلای خود نیز دیداری نداشته اند و
وکلا اجازه دسترسی به پرونده را نیز ندارند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)