در تقویم سال به روزهایی برمی خوریم که بیان اراده و خواست بشر برای رسیدن به روزهایی بهتر و بدون درد و رنج در زندگی است. یکی از این روزها دهم اکتبر، روز جهانی لغو اعدام است.


در سال ۲۰۰۲ سازمان عفو بین الملل و سازمان همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام، برای اولین بار روز دهم اکتبر (۱۸ مهرماه) هر سال را بعنوان «روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام» اعلام کردند تا از این طریق دولتهایی که جان شهروندانشان را به شیوه اعدام می‌گیرند، موظف به لغو این مجازات ضدانسانی نمایند.

دیکتاتوری حاکم بر ایران چهل سال است که از ابزار اعدام برای ایجاد خفقان و تثبیت حاکمیت خود بطور دائمی استفاده کرده است؛ چرا که دست کشیدن از ابزار اعدام و سرکوب به معنی نابودی نظام ولایت فقیه است.

در حالی که در قرن بیست‌ویکم بسیاری از کشورها در جهان حکم نفرت انگیز، اعدام را از قوانین خود حذف کرده‌اند، اما در ایران این حکم همچنان قانونی است و ایران تحت حاکمیت دیکتاتوری ولایت فقیه، همچنان رکوردار اعدام است.

شهروندان با اتهامات سیاسی یا امنیتی به اعدام شده و به چوبه های اعدام سپرده می شوند. بسیاری از شهروندان نیز که قربانیان همین نظام هستند، با اتهاماتی همچون مواد مخدر، قتل، سرقت و … به دار آویخته می‌شوند.

با یک تفاوت که اعدام متهمان محکوم به قتل به خانواده مقتول سپرده می شود. به این وسیله دستگاه قضاییه ولایت فقیه به این تریب دستان خونین خود را پشت خانواده مقتول پنهان می‌کند. 

با وجود اینکه ظاهرا قانون اعدام قاچاقچیان مواد مخدر متوقف شده است، اما ایران همچنان رکورددار اعدام در جهان است. اعدام کودک – مجرمان، زنان و جوانان نیز همچنان ادامه دارد.

 آقای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امر ایران، در بخشی از دومین گزارش سالانه خود که در مردادماه ۹۸ منتشر شد، اعلام کرد: «مقامات قضایی ایران اجرای مجازات اعدام را ادامه می دهند. از جمله اعدام کسانی که در زمان ارتکاب جرم، کودک بوده اند.»

گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین نسبت به استفاده از حکم اعدام در ایران عمیقا ابراز نگرانی کرده و اضافه کرده است: «در سال ۲۰۱۸ هفت مورد اعدام افرادی که در کودکی جرم مرتکب شده اند، گزارش شده است و حدود ۹۰ نفر نیز که در زمان ارتکاب جرم کودک بودند، با خطر اعدام مواجه هستند.» گزارشگر ویژه ملل متحد اقدام ایران در اعدام این افراد را کاملا ممنوع دانست و از ایران خواست فورا به اجرای آن پایان دهد.

گزارش پیش رو، توسط کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، از اجرای اعدام در ایران از اکتبر سال ۲۰۱۸ تا اکتبر سال جاری تنظیم کرده و ارائه می‌دهد.

بر اساس این گزارش، در بازه زمانی یکساله، دستکم ۲۷۳ زندانی در ایران اعدام شده‌اند. 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)