با گسترش فضای مجازی و نفوذ شبکه های اجتماعی راهی نوینی در جهت مطالبه گری جامعه گشوده شده است بطوریکه مردم می توانند با هزینه و زمان اندک مطالبات خود را از حکومت ها درخواست کنند.


شبکه های اجتماعی در عین حالی که دارای مزیت هایی است به همان میزان دارای معایبی است با این توضیح در می یابیم که آنچه امروز در رسانه های اجتماعی شاهد آن هستیم.

‏همانا مدافعان پوشالی مطالبات اجتماعی و مدنی مردم است که بیشتر در صدد فرصت طلبی (اپورتونیسم) خود هستند.

در واقع اپورتونیسم ها را میتوان دایه دلسوزتر از مادر دانست که می کوشند با تظاهر به دلسوزی و نقدِ منصفانه مردم را به سمت خود بکشند و از سوی دیگر تلاش می کنند روشنفکران و رهبران واقعی جامعه را از میان بردارند و حاشیه سازی کنند. بطوری که گاه شاهد هستیم در قضیه مطالبه مردم در ایران، حاشیه از متن بسیار پر رنگ تر است.

اپورتونیسم عموما افراد خود شیفته، کوته بین و بی خرد هستند که دچاره افسردگی های اجتماعی می شوند. ظهور و غروب آنها را زمان و شرایط جامعه تعیین می کند. 

‏اتهام زنی، سفسطه و مبهم گویی، پراکنده گویی، تناقض در گفتمان، نداشتن دانش و تخصص و مطالبه گری از نهادی غیر از متولی آن و…از مشخصه های ⁧ اپورتونیسم⁩ هاست

این افراد و گروه ها همواره مطالبات اجتماعی و مدنی جامعه را فدای مقاصد شوم و بیشرمانه خود می کنند تا به مقاصد سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی و یا عقده های درونی خود برسند.

هیچ جامعه ای با وجود اپورتونیسم، به اهداف خود نرسیده و نمی رسند بلکه حتی جامعه و گروه های اجتماعی را هم به عقب می رانند.

با نگاهی به مطالبات جامعه ایران که اعم از مطالبات روشنفکران، کارگران، زنان، محیط زیست و … این پرسش مطرح می شود که با وجود این همه نهاد و کنشگر و رسانه چرا مطالبات جامعه هیچ پیشرفتی نمی کند؟؟

 پاسخ ساده است چراکه اپورتونیسم یا همان فرصت طلب ها همواره مانع می شوند. تا مادامی که عموم جامعه به درک و دانش کافی نرسند، سواد رسانه ای رشد نکند، رسانه های خبری رسالت واقعی خود را انجام ندهند و … اپورتونیسم اجازه رشد و تعالی را به جامعه نمی دهند.

اپورتونیسم ها صرفا در یک سمت قرار ندارند بلکه می توانند در بطن قدرت باشند و یا بیرون قدرت در جایگاه اپوزیسیون قرار بگیرند.

تعداد و حجم اپورتونیسم ها در جامعه ما متاسفانه بسیار گسترده است، چه از طیف فعالین به ظاهر مدنی، تا سلبریتی ها، هنرمندان، ورزشکاران و حتی افراد عادی در این عرصه نقش ایفا می کنند. با تحقیق کوتاهی ای میتوان اسامی بی شماری از این افراد را بدست آورد.

بیایم دست در دست، جامعه را از حیث وجود اپورتونیسم پاک کنیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)