در پی اعتصاب مهرماه کارگران نیشکر هفت‌تپه، از ۲۰ نفر اخراجی به جز ۳ نفر باقی حکم بازگشت به کار را گرفتند. اما به نظر می‌رسد از ابتدا هدف اصلی لیست اخراجی‌ها، بیرون انداختن محمد خنیفر از کارخانه بوده‌است.
با آنکه او در آستانه پنج سال زندان ایستاده و درگیر پرونده‌های قضایی متعددی بود، اما دست به افشای رشوه‌گیری برخی اعضای شورای اسلامی کار زد که باعث به جریان افتادن پرونده‌های قضایی دیگری علیه او شد و حکم اخراجش را به بار آورد.
اخراج خنیفر نه فقط مقدمه تعرض‌های بیشتر دولت و کارفرما به کارگران هفت‌تپه است، بلکه در عین حال به معنای فرش قرمز انداختن کارفرما برای سازشکاران جدیدی است که جای نماینده‌های افشاشدۀ قبلی را بگیرند و خلأ مشروعیت شورای اسلامی را پُر کنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)