اول مهر ماه برای دانش آموزان، معلمان و خانواده‌ها به یکسان آغاز نمی‌شود.
برای بخشهایی از جامعه امکان ادامه تحصیل اساسا منتفی شده و برای لایه مرفه یک در صدی، مدارس لاکچری ده‌ها میلیون تومانی آغوش باز میکنند!
تبعیضات گسترده و پر دامنه در لایه لایه سیستم آموزشی ناکار آمد، بارها و بارها فریاد زده شده ولی نیست گوش شنوایی مگر برای احضار و بازجویی معترضان!
هرگوشه از این ساختار را که بنگریم با سترونی تبعیض‌های طبقاتی، جنسیتی، قومیتی و دینی مواجه میشویم. دیگر اثری از آموزش رایگان نمی‌بینی. مدارس دولتی با کاهش بودجه شدید مواجه گشته و مدیران به انحا ء مختلف دانش آموزان و والدین را تحت فشار قرار میدهند.
تفاوتهای فاحش میان کیفیت مدارس دولتی و خصوصی سر به آسمان زده و مدارس لاکچری بر فراز مدارس کپری قد برمی افرازند.
آمار و ارقام نگران کننده کودکان محروم از همین تحصیلات نیم بند هم به جایی رسیده که بخشی از نمایندگان و مدیران بالادستی نگران از انتخابات آینده!! انگشت اشاره‌ای به آن دراز میکنند.
محتوای کتابهای درسی همچنان سرشار از آموزه‌ها و کلیشه‌های جنسیتی است و با واقعیت موجود زنان ایران و جهان فاصله‌ای نجومی دارد.
حق آموزش به زبان قومیتها همچنان نادیده گرفته میشود و گرایشات دینی در چنبره‌ای از تبعیض مداوم است.
خصوصی سازی‌ها و تبعات ناگزیر آن میرود که دانش آموزان را بیش از پیش درگیر تفاوت و تبعیض نماید. آمار افسردگیها و گریز از محیط اموزشی یکی از دستاوردهای این تبعیضات است.

جای معلم زندان نیست!

مشاهده این شرایط و اوضاع و احوال، هر معلمی را به واکنش وا میدارد مضافا بر اینکه سطح معیشت و درمان این مزدبگیران تا ۳ برابر زیر خط فقر است. مشاهده درد خود و دانش آموزان محروم از یکسو و گسترش فساد هار و لجام گسیخته از سویی دیگر زمینه اعتراض و مطالبه خواهی معلمان را فراهم آورده و دریغا که پاسخی جز زندان و اخراج و محرومیت نشنیده‌اند.

اما معلمان، اگاه و متحد در صحنه مبارزاتی جامعه حضور داشته و مطالبه خواهی خودرا پیگیری خواهند کرد. رفع تمامی تبعیضات در ساختار آ پ، پایان دادن به خصوصی سازیها، آزادی بی قید و شرط همه معلمان و دیگرفعالین زندانی و تامین معیشت ودرمان در حد بالاترین استاندارد جهانی و حق تحصیل رایگان و با کیفیت برای همه، از جمله مطالبات معلمان است.
باشد که سال پر باری داشته باشیم و تلاش معلمان و خانواده‌ها به این شرایط نا بسامان پایان دهد.

#جای_معلم_زندان_نیست
#نه_به_تبعیضات_سیستماتیک

شورای بازنشستگان ایران
اول مهر ۹۸

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)