به:خالدبایزیدی(دلیر)

 

«ای دلیر»

ای«دلیر»ای آشنا با جا م عشق

ای نها نی درشیرین کا م عشق

ای تو سرشار ازمی اشعارنغز

گامهای سرخ تو همگا م عشق

عشق را بشکا ف و درشعربین

نام تو آ وازه ای درنا م عشق

درسکوت پرز راز عطر شب

می روی با ناز در ایا م عشق

سینه ی دریا ثمین نا م تو ست

شعر تو آوای پر ازابها م عشق

«فاروقا»همراز با شعر«دلیر»

خوش خوش آهنگی بزن درگام عشق

Image may contain: 1 person

فاروق صفی زاده

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)