درباغچه ام!
گنجشککی«دانه »می خورد
مادرم نیز…
قرص پیشگیری از:
مرگ را؟؟!!
………………………………….
له باخچه که مدا!
چوله که یه ک«توو»ده خوات
دایکیشم….
حه بی مه نعی مردن؟؟!!

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)