آیا می توان ساده بود و فکر کرد که رژیم خود و با داشتن چند صد عدد موشکهای خود ساخته با تکنولوژی های ابتدایی ، ” پهباد آمریکایی ” را سرنگون کرده است ؟ آیا می توان به روایت ج.ا. باور کرد و پنداشت که ماجراجویی های اخیرش در ” تنگه هرمز ” بدون حمایت سیاسی ، لژستیک و تکنیکی ” روسیه ” انجام یافته است ؟ آیا می توان ” پخمه ” بود وگفت که حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی توسط نیروی هوایی در هم شکسته ” حوثی ” ها انجام شده و دست پنهان روسیه در چنین اقداماتی را فراموش کرد ” روسیه بدنبال بیرون کردن آمریکا از منطقه است و در این میان بی عملی ” امریکا ” نیز به کمک وی آمده و ملت ایران به گوشت دم توپ ، طرحهای در درجه اول ” خامنه ای ” و بعد از آن ” پوتین ” تبدیل شده است .

ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com