ابراهیم رئیسی که با شعار فریبکارانه ” تغییر در رویه های قضایی ” آمد و موجب فریب خوردن ” اصلاح طلبان ” شد تا آنجاییکه از وی حتی حمایت کردند ، اکنون می رود تا ناتوانی خود را درایجاد هر گونه تغییر در رویه های ظالمانه قضایی و برخورد در شیوه های دادرسی نشان دهد وشدت یافتن صدور احکام شلاق و حبس و کارگران ، کشاورزان معترض و زنان آگاه و روشنفکر این ادعا را اثبات می کند .
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)