رقصیدن و آواز خوانی زنان
در کوچه و بازار شهر یک حرکت انقلابی ست….
با دیدن رقصهای زیبای جوانان در گوشه و کنارشهرهای ایران به وجد میام و وجودم را در آن غرق میکنم 
چون انقلابی ترین هنر امروز رقصیدن با ترانه  و یا هنرهای قصه خوانی ست 
 آهنگ شادی که انسان را مست شادابی وبه شوق رقص باخود ببرد،  
 به نظر من زیباترین هنر انقلابی در این دوران معاصر است.
 چون  اخلاقیات اسلامی و غیر انسانی جهالت را دخالت در زندگی خصوصی به چالش میکشد.
 
دورانی که جهل بر مسند قدرت سوار است.
 در جنگ با شعور- معلمین اخلاق را برای دخالت در زندگی خصوصی انسانها مامور می کند؛ معلمین اخلاق و حکومت جعل شاید درستر اینکه  که آنها را بربرها خطاب کرد.
به همین دلیل رقصیدن و ترانه خوانی دختران و پسران جوان  با هم  در  کوچه ها و خیابان های شهر همچون گردبادی تند و کوبنده ی ست که جهل را همراه با معلمین اخلاق به زباله دان تاریخ می برد تا به سایه سیاه شوم خدا پایان دهد. 
 پس زمزمه کن آهنگ لب به لب شدن  را که زیباترین خاطره زندگی ست……
ای رفیقان مطرب من؛ پیشگامان امروز تویی  که با دایره و دمبک  آنچنان زلزله ی می توانی به پا کنید  که کاخ استبداد مومنین خدا را فرو  بریزید….
  ٭٭.٭٭٭
این شعر یک گفتگو انتقادی با یک بانو شجاع در ایران بود که آن را اینکونه به تصویر کشیم 
 ٭٭٭٭٭
شعری بگو  
اگر  بلدی – سازی بزن – دمی  بیا 
در این شهرما همه چیز بیگانه و غریب  است
  ٭٭٭٭
شاعر رنجدیده
 من عاشقم و غرق هوس
 می دونی که
در شهر ما بوسه با مرگ شده هم آغوش!
 ٭٭٭٭
حرمتی از عشق نمی یابید
عشق را در گودالهای کور  به سنگ می بندند
٭٭٭٭
ای آشنا به عشق
 بیاو شاعری کن
شعری تازه از بوسه و لب،
در وصف هم آغوشی بگو!
من از سنگ سار نمی ترسم
من از آبرو نمی ترسم
٭٭٭٭
آن اسب وحشی
و سرکش را توصیفی تازه تر کن
بیا و با عاشقان سوخته دل
همدلی کن
کجاست آن باغ رویایی
….گفتی ! همه آزاد و ازادند
همه شاد و غرق در بوسه
همه گل به دست
از عشق می خوانند
همه بد مست و مدهوش،
سر فرازند.
یعنی یک برابر است با یک
از جاهل و عوام خبری نیست
دیگه برای خدای ناکسان حرمتی فرض نیست
٭٭٭٭
بگو
کجاست آن باغ رویایی
بگو
کیست
در شعر تو
آن اسب و حشی و سرکش
ما که از سنگ و شمشیر نمی ترسیم
هر روزه در میدان جنگیم،
ای شاعر  سوخته لب 
اینک  که
من شکافتم دورن دل را
تو نیز اسب وحشی باش
 
یار و همدم ما باش 
در گذر از تابوها 
بیاو، اسب وحشی و سرکش روستایی را
توصیف تازه تر کن در جنگ با زارع پیر !
 
 
شمی صلواتی
اوت  ۲۰۰۵
 
 
 
 
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)