با افزایش سرعت دسترسی کاربران دنیا به اینترنت پرسرعت، رسانه‌ها و وب‌سایت‌ها از ویدئو به صورت روزافزونی در کنار متن استفاده می‌کنند، اما همان طور که در نمایش یک متن باید از فونت مناسب استفاده شود، در زمینه ویدئو هم باید استانداردهایی رعایت شود، تا کاربر بیشتر شوق دیدنش را پیدا کند.

ویدئو واقعا فرمت خوبی برای ارتباط با مخاطبان است و در ضمن باعث می‌شود که یک بازدیدکننده هر چه بیشتر در یک سایت بماند و در این فاصله احتمال کلیک بر آگهی بالا می‌رود یا اصلا می‌توان ویدئوهای کوتاه تبلیغاتی در خلال ویدئوی اصلی پخش کرد.

اما دسترسی سریع‌تر کاربران به اینترنت، در کنار همه فوایدش باعث تغییری در رفتار کاربران شده است: آنها ناشکیبا و عجول شده‌اند، و مطابق تحقق جدیدی که انجام شده است، اگر ویدئو در ظرف تنها ۲ ثانیه بارگزاری نشود، آنها احتمال دارد کلا از دیدنش صرف‌نظر می‌کنند. هر ثانیه که پخش ویدئو به تأخیر بیفتد، ۶ درصد کاربران، صفحه را ترک می‌کنند.

در مورد ویدئوهای کوتاه، بعد از پنج ثانیه، ۲۰ درصد کاربران صفحه را ترک می‌کنند، اما اگر ویدئو طولانی باشد، میزان شکیبایی کاربران به مراتب بیشتر است. بعد از ۱۰ ثانیه در مورد ویدئوهای کوتاه، نیمی از بینندگان منصرف می‌شوند و بعد از ۲۰ ثانیه بیشتر از ۷۰ درصد آنها.

این تحقیق مکمل یک قانون کلی دیگر است که شاید قبلا در مورد آن شنیده باشید: ‌قانون ۴ ثانیه. مطابق این قانون کاربران تنها ۴ ثانیه برای بارگزاری یک صفحه انتظار می‌کشند.

پس می‌توان نتیجه گرفت که آستانه تحمل در مورد ویدئوها به مراتب از کمتر از صفحات و متون است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)