درخواست کمک از همه دوستان ازاده و ازاد اندیش به جهت کمک به رهایی یک پناهجو که بیش از شش سال است در کشور ترکیه در انتظار انتقال به کشور امن سوم به همراه همسر و دختران خردسالش به سر می برد.

بنا به اطلاع حقوق بشر کردستان ایران ؛ یکشنبه , ۱۰ شهریور , ۱۳۹۸ ؛ شهرام الیاسی زندانی سیاسی که در ایران شش سال از حکم یازه سال زندانش را  در پشت میله های اوین و رجای شهر سپری نمود و هم اکنون نیز پس از گذشت شش سال از زندگی سخت و اسفناک پناهندگی در وان ترکیه هیچ اقدامی برای ایشان و خانواده اش صورت نگرفته ..


لذا از تمامی دوستان و انسانهای ازادی خواه و بشردوست درخواست دارم درصورت امکان با کمکهای مالی خود مرا در این غربت یاری نموده تا بتوانم در امور مخارج برای فرزندانم برامده و شرمنده خانواده ام نشوم.

شماره تماس .۰۰۹۰۵۴۱۹۳۸۵۷۱۰

فیس بوک             .https://www.facebook.com/shehram56elyasi

تلگرام :                                                       ۰۰۹۰۵۴۱۹۳۸۵۷۱۰

واتس اپ:                                                    ۰۰۹۰۵۴۱۹۳۸۵۷۱۰

شماره  حساب:                                        ۰۰۹۶۶۸۹۱۸۴۰۲۵۰۰۱

ایبان شماره:                                            TR 10000100009668 

                                                         

با احترام

جمعی از پناهنده گان وان ساکن ترکیه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)