رئیس‌جمهور در مجلس (۱۲/۶/۹۸): «بازار سرمایه ما امیدوارکننده است و رشد مناسب دارد و این به معنای امید مردم به تولید است؛ اگر مردم به تولید امیدوار نباشند به بازار سرمایه مراجعه نمی کنند».

در دو سال اخیر، بهای طلا در بازار تهران ۲۴۵ درصد، بهای طلای جهانی ۲۰ درصد، قیمت دلار بازار آزاد ۲۰۰ درصد، میانگین بهای ساختمان مسکونی تهران ۲۰۰ درصد و شاخص کل و ارزش جاری بورس اوراق بهادار تهران حدود ۲۰۰ درصد رشد داشته است. چهار بازار ارز، طلا، مسکن و سرمایه در ایران کم و بیش با هم رشد یافته­اند، با این تفاوت که طلا از رشد جهانی نیز تاثیر مثبت پذیرفته و بازار سرمایه با تاخیر به قیمت ارز واکنش نشان داده است.

در حقیقت در اقتصاد ایران هیچ رویداد مثبتی به وقوع نپیوسته است و آن چه رئیس جمهور با افتخار از آن نام می برد، تعدیل قیمت ها در بازار سرمایه نسبت به قیمت ارز است. همچنین رشد و سودآوری بازار سرمایه که شامل بنگاه های بزرگ خصولتی-رانتی می باشد، در مقابل منجر به تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران شده است.