موضوع ویژه این شماره: «زنان، جنسیت، سکسوالیته»

سردبیر این شماره: نیره توحیدی

با آثاری از ژانت آفاری، راجر فریدلند، نیره توحیدی، اسفندیار طبری، سعید پیوندی، کلودیا یعقوبی، پروانه حسینی، زینب پیغمبر زاده، پرستور الهیاری، معصومه ولایتی، ناهید حسینی، ماندانا زندیان، نوشین احمدی، زیبا میرحسینی، الهام ملکزاده …

نشریه را در فرمت PDF از سایت انجمن آزادی اندیشه دریافت کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)