فرشاد حسینی

براساس قوانین جدید به کلیه خارجیانی که ۸ سال در ترکیه و در پروسه اقامت بسر برده اند اقامت دائم میدهد. همچنین قانون جدید حق افراد برای به چالش کشاندن احکام دیپورت و شکایت به دادگاه علیه حکم دیپورت را برسمیت شناخته است
——–

دولت ترکیه روز جمعه ۱۲ آوریل ۲۰۱۳ قوانین جدید پناهندگی این کشور را که در روز پنج شنبه ۱۱ آوریل ۲۰۱۳ به تصویب پارلمان این کشور رسیده بود را به تصویب رساند. براساس قوانین جدید، ترکیه خود را در قبال کلیه تعهدات حقوق بشری و موازین و قوانین بین المللی در حمایت از پناهندگان متعهد کرده است. اما قوانین جدید کماکان محدویت ها ی سنتی و تاریخی این کشور در خصوص پناهندگان غیر اروپایی را حفظ کرده است. این قوانین از سال جاری در سراسر ترکیه به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

آخرین بار ترکیه در سال ۱۹۹۴ قونین و مقرارت مربوط به پناهدگای را وضع کرده بود. از این تاریخ قانون جدید ترکیه به نام “قانون در باره خارجیان و حمایت های بین المللی” جایگزاین قانون تاکنونی (مقررات پناهندگی) میشود.

ترکیه از معدود کشورهایی است که کنوانسیون ژنو در خصوص پناهندگان را با محدودیت جغرافیایی و تعهد در قبال پناهندگان ارپایی برسمیت شناخته است. در قوانین جدید نیز دولت ترکیه از پذیرش کامل حقوق پناهندگی در خصوص پناهندگان غیر اروپایی سرباز زده و به پناهندگان غیر اروپایی که نیازمند حمایت بین المللی اند ،” پناهندگی مشروط” تا زمان انتقال به کشور سوم اعطا میکند. براساس قوانین قبلی ترکیه پناهندگان غیر اروپایی را به نام میهمان برسمت شناخته و به آنها اقامت موقت تا زمان اسکان در کشور سوم اعطا میکرد.

از این تاریخ دولت ترکیه با ایجاد نهادهای ویژه خود راسا به بررسی درخواست های پناهندگی پناهندگان پرداخته و ؤطایف تا کنونی کمیساریای پناهندگان سازمان ملل در دریافت و بررسی و تصمیم گیری در خصوص پناهندگان را خود انجام میدهد.

براساس قوانین جدید به کلیه خارجیانی که ۸ سال در ترکیه و در پروسه اقامت بسر برده اند اقامت دائم میدهد. همچنین قانون جدید حق افراد برای به چالش کشاندن احکام دیپورت و شکایت به دادگاه علیه حکم دیپورت را برسمیت شناخته است.

کمیساریای پناهندگان سازمان ملل ترکیه با مثبت قلمداد کردن این قوانین اعلام کرده که این سازمان حمایت کامل خود را در خصوص این قوانین اعلام کرده و متذکر میشود که این گام مهمی در دفاع و حمایت از پناهندگان در ترکیه است.

اتحادیه اروپا نیز تصویب این قوانین در ترکیه را گام مهمی به جلو در جهت انطباق قوانین ترکیه با قوانین و استانداردهای حقوق بشری اروپا تلقی کرده است. اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرده که قوانین جدید، راه جدید مذاکره و گفتگو در خصوص امکان منطقه تردد آزاد در ۲۷ کشور اروپایی برای شهروندان ترکیه ای را هموار کرده است.

همچنین اتحادیه اروپا اعلام کرده که انتظار میرود انکارا نسبت به اخراج هزاران پناهجو و مهاجر غیرقانونی که در صدد عبور از ترکیه به یونان و کشورهای اروپای شرق میباشند، اقدامت جدی و عملی ایی انجام دهد.

در حالیکه براساس قوانین جدید پناهندگی ترکیه کلیه قوانین و مقررات اتحادیه اروپا مربوط به پناهندگان و مهاجرین برسمیت شناخته است اما اینکه ترکیه تغییری در سیاست تاکنونی و سنتی خود مبنی بر تعهد این قوانین در خصوص کلیه پناهندگان و برداشتن محدودیت جغرافیایی برای برسمیت شناخت پناهندگان نداده مورد انتقاد بسیاری از سازمان ها و نهادهای حقوق بشری و پناهندگی در ترکیه و اروپا قرار گرفته است

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)