۱- در حالیکه عرب ها بل گرفته اند و در ریاض جمع شده اند که: “ای دنیا این نیروگاه ایران ایمن نیست و زلزله ای کمی نزدیک تر یا قوی تر طومار زندگی ما را در منطقه درهم خواهد پیچید” پس واویلا و ایران باید نابود شود – و البته بهانۀ تازه و پررنگی است بضرر خامنه ای در آینده -؛ و رییس جمهور بیخیالِ نک و نال و تهدید همسایگان ثروتمند، در حال بدبخت نوازی و فقیر گردی در افریقاست، و “حالش را می برد”؛ اما هیچ سوژه ای نیست که بتواند تا دو روز دیگر هم (جمعه) روی دست تکخال “در آزادی جمع می شویم و می زنیم و می رقصیم و می خندیم به ریش همه”ی دولت امام زمان مشایی بلند شود.

۲- لذا امروز هم شاهد بودیم که تحقیقاً همۀ شخصیت های حقیقی و حقوقی اصولگرایان نحله های مختلف – حتی رسایی و کوچک زاده – در نکوهش و ذم جشن نوروزی دولت حرف زده بودند و برگزاری آن را محکوم و غیرقابل توجیه و انتخاباتی دانسته بودند. اما خوشبختانه هیچکدام شان جرأت “جلوگیری می کنیم” یا “سرویس نمی دهیم” و از این قبیل نکرده بودند. حتی رییس پلیس باجناق احمدی نژاد هم که ده ها دلیل آورده بود در نالازم و بی خود بودن این جشن، نهایتاً تعهد کرده است که امنیت مراسم را بنحو احسن برقرار خواهند کرد.

۳- در مورد این جشن و چرایی اش و تبعاتش و … تحلیل های زیاد و بعضاً خوبی هم شده و نیازی به ورود من نیست که حرفی ندارم بغیر از آنچه که می دانید و یا می خوانید. و سر گندۀ آن زیر لحاف است که بعد از انجام و پایان جشن معلوم خواهد شد و می توان حرف ها را دید و عکس ها را شنید و فیلم ها را کاوید و به نتیجه رسید یا نرسید. اما نکتۀ ظریفی در این میان بوده است که تقریباً هیچ تحلیلگر و مفسری ندیدم نکته سنجی کرده باشد در کشف آن و پرداختن به آن. و آن تغییر تاریخ برگذاری جشن دولت مهر از ۲۸ فروردین به ۲۹ فروردین است.

۴- می دانیم که روز ۲۹  فروردین روز ارتش است و در این روز نیروهای مسلح رژه می روند و مراسم رسمی برقرار است. معمولاً هم سان و رژه را رییس جمهور بنمایندگی از فرمانده کل قوا (رهبر) می بیند و می گیرد. و باز طبق معمول هرساله محدودیت های ترافیکی بسیاری در جنوب و غرب تهران اعمال می شود که از جمله فرودگاه تعطیل و پرواز هواپیماها چند ساعت انجام نمی شود و …. بنابراین احمدی نژاد و برخی از عناصر دولتش تا نزدیک بعد از ظهر گرفتار این روز ملی هستند ضمن اینکه برای تردد نیروهای میدانی به استادیوم آزادی هم محدودیت هایی متصور است. و یا خود پلیس که گرفتار تأمین امنیت مراسم روز ارتش هم است و … بنابراین دلیل تغییر یکبارۀ تاریخ مراسم دولت به روز ارتش باید خیلی زیاد مهم بوده باشد.

۵- بنظرم می رسد که جرقۀ تغییر زمان برگزاری جشن باید در ذهن یکی از دو بزرگوار احمدی یا مشایی زده شده باشد و آن زمانی بوده که یکی از منتفدان این مراسم آن را به لشکر کشی ماننده کرده بود. آن جرقه هم این بوده است که چه خوب است که جشن ۱۰۰ هزار نفری دولت در استادیوم آزادی را بصورت سمبولیک رژه و نمایش ارتش امام زمان (مشایی) در بعد از ظهری قرار بدهیم که در صبحش روز ارتش است و رژه و نمایش ارتش نایب امام زمان (خامنه ای) . تا القای تبلیغاتی مؤثرتری بشود اولاً و تداعی ذهنی اقتدار دولت بشود در نزد توده های شرکت کننده یا بیننده بدلیل چسبندگی تصویری مراسم بعد از ظهر با سرباز و سلاح و توپ و تانک مراسم صبح.

۶- البته باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا امسال هم احمدی نژاد مراسم روز ارتش را برگذار خواهد کرد یا خامنه ای خودش برای مراسم خواهد آمد. و آیا در صورت شرکت احمدی نژاد فرماندهان سپاه و ارتش و بویژه فیروز آبادی – بعد از انتقاد تندی که به تبادل پرچم در سمنان کرده بود –  چگونه برخورد خواهند کرد. و آیا مراسم استادیوم آزادی با همان زمان و مکان و ترتیبات برگذار خواهد شد یانه، و چه حرف و حدیثی بدنبال خواهد داشت. نقداً که امروز هم در ساعات پایانی هم محمد جعفر بهداد معاون رییس دفتر احمدی نژاد وهم طلبه شریف زاده – بویژه دومی – کلی برای مشایی نوشابه های درست و درمان بازکرده اند در ایرنا و مدعی شده اند که مشایی به چنان خلوصی از عرفان رسیده است که به خودرهاگری منتهی شده است و خودش از میان برخاسته و فقط آرمان هایش مانده است مهم! لذا نه از تهمت و بهتان می ترسد و نه حتی می رنجد!  و تا روز ثبت نام آمدنش معلوم نمی شود. یا…هو

ارسال

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)