AWC یا خدمات مبتنی بر وب آمازون، از زیر شاخه‌های شرکت آمازون است که به اشخاص و شرکت‌ها خدمات ابری مورد نیاز را ارائه می‌دهد. در این سرویس شما تنها هزینه ابزاری که استفاده کرده‌اید را پرداخت می‌کنید. در کل این سرویس‌ها، زیرساخت‌های انتزاعی اولیه، بلوک‌های محاسباتی توزیع شده و ابزارهای آن‌ها را برای کاربران مهیا می‌سازند.

ایمیل زیر، یکی از ایمیل‌های دریافتی کاربران ایرانی است که طی آن به کاربران شرح داده شده به علت تحریم‌ها، آمازون مجبور به بستن حساب آنها گردیده است:

“با توجه به سیاست های آمازون برای رعایت تحریم های دولتی و آیین نامه کنترل صادرات، طی بررسی های اخیر متوجه شدیم حساب شما متعلق به کشور ها و منطقه هایی است که ما اجازه ارائه خدمات به آن را نداریم. بنابراین حساب آمازون شما را غیر فعال کردیم.”

همچنین پس از بسته شدن حساب ها، کاربران دیگر هیچ دسترسی به آن ندارند و نمی توانند از کارها و اطلاعات ذخیره شده خودشان پشتیبان بگیرند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)