قسمت دوم از مقاله ساخت سرور جعلی DNS را ادامه می‌دهیم. در این قسمت می‌خوانیم که چگونه می‌توانیم سرور DNS واقعی بسازیم.

اکنون با مفهوم DNS spoofing آشنا شدیم، در ادامه سرور جعلی DNS کاملی می‌سازیم.

ادامه این مطلب در لینک زیر:

چگونه یک TCP پراکسی بسازیم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)